Oferta

W swojej ofercie posiadamy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania, kursy standardowe, przygotowujące do egzaminów oraz specjalistyczne z zakresu języka biznesowego. Poniżej przedstawiamy Państwu krótką specyfikację poszczególnych kursów jakie znajdziecie Państwo w ofercie English School.

Poziomy zaawansowania

Poziomy nauczania w English School  dostosowane są do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ("A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment"). Kliknij tu. Zaczynasz u nas naukę na swoim poziomie, a kończysz - dużo wyżej!Po ukończeniu każdego roku  uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu językowego.

Każdy rok nauki (październik - czerwiec) to 118 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się zwykle 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Osobom bardzo zajętym proponujemy kursy weekendowe. Wówczas zajęcia odbywają się w soboty i trwają 4 godziny lekcyjne.

W English School  nie tracisz czasu. Nasze zajęcia w małych grupach (średnio 8 osób) są intensywnym treningiem językowym. Tu uczysz się efektywnie i systematycznie: sprawdziany z bieżących partii materiału są stałym elementem zajęć. Taka powtórka wcale nie jest stresująca, a daje znakomite efekty. Dzięki temu łatwo zdasz egzaminy (semestralne roczne, pisemne i ustne).