Dzieci klasy IV-VI

Kursy standardowe: dzieci klasy IV-VI
- Nauka odbywa się na 4 poziomach zaawansowania
- Zajęcia dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
- Lekcje prowadzą lektorzy polscy
- Proponujemy zindywidualizowany program nauczania (raport postępów ucznia)
- Proponujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturoznawczych
 
Informacje o kursie:
- Zawiera: wiadomości kulturowe, projekty, ścieżki edukacyjne: edukacja czytelnicza i medialna, edukacja ekologiczna, edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie oraz ćwiczenia rozwijające autonomię ucznia.
- Kurs integruje naukę języka z wiedzą z innych przedmiotów
- Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe. Angażuje wszystkich uczniów w proces efektywnego uczenia się przez gry, zabawy językowe oraz mini przedstawienia · Zapewnia regularne powtórzenia materiału. W celu utrwalenia materiału stosowane są: testy, rysunki, quizy, krzyżówki, podpisywanie obrazków oraz prace domowe.
- Kurs nie tylko uczy ale też zachęca do samodzielności i oceny własnych postępów.
- Co dwa miesiące  Rodzice otrzymują raporty o postępach w nauce dzieci.