Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych

Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych:
FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, IELTS, TELC, ZD, DALF, CLiP

- Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut lub w weekendy
- Lekcje prowadzą lektorzy polscy i lektorzy obcokrajowcy
- Proponujemy zindywidualizowany program nauczania
- Symulacje egzaminów

Informacje o kursie:
- Kurs jest skierowany do osób, które lubią szybkie tempo pracy i chcą skutecznie przygotować się do egzaminu.
- Systematycznie przygotowuje do egzaminu poprzez ukierunkowanie uczestników kursu na określone zagadnienia i poznanie strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz wskazanie metod pracy
- Zapewnia możliwość zdiagnozowania - dzięki krótkim tekstom - swojej wiedzy i określenia, które obszary wymagają jeszcze powtórzenia,
- Dostarcza praktycznych ćwiczeń umożliwiających nabrania pewności siebie i uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie.
- Prezentuje słownictwo i zagadnienia gramatyczne obowiązujące na egzaminie oraz rozwija sprawność pisania
- Przygotowuje do ustnej części egzaminu oraz poświęca wiele miejsca na analizę odpowiedzi
- Zapewnia regularne powtórzenia materiału. W celu utrwalenia materiału stosowane są: quizy, krzyżówki oraz prace domowe.
Zapewniamy przeprowadzanie testów sprawdzających.