Kursy maturalne

Kursy maturalne: Przygotowujące do matury na poziomie podstawowym
i rozszerzonym

- Lekcje prowadzą lektorzy polscy
- Proponujemy zindywidualizowany program nauczania
- Gwarantujemy szybkie postępy uczestników kursu w nauce
- Symulacje egzaminu
- Zajęcia odbywają się w systemie: 2 x2 tyg. , 1x 3 h(zegarowe), system weekendowy

Informacje o kursie:
- Kurs jest skierowany do osób, które chcą skutecznie przygotować się do matury
- Na kursie będą realizowane przykłady zadań pojawiających się na ustnym i pisemnym egzaminie maturalnym